Het 'sopraantje' van het EVE

Het Collegium Vocale Eindhoven (voorheen Eindhovens Vocaal Ensemble) kent naast vele muzikale verdiensten ook een literaire traditie. Al jarenlang is het een goed gebruik dat de secretaris of voorzitter van het EVE/CVE het voorlezen van zijn jaarverslag op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verlevendigt met een verslag over het reilen en zeilen van een (al dan niet) denkbeeldig koorlid, ons sopraantje.

Dit lieve kind maakt in de loop der jaren heel wat mee: haar muiltje verloren, haar prins ontmoet, samen weggespurt, samenwoningscontract getekend, plannen gemaakt voor CD's, radio- en TV-opnamen, een flirt met de financieel draagkrachtige hofnar, twee ontmoetingen met de gebochelde wijze, de boze tovenaar en na de affaire met het oude Hammond-orgel wordt er gefeest met een ander wat leidt een renovatie en uiteindelijk tot heus samenwonen.

Hoewel het EVE sopraantje eind jaren tachtig is ontstaan naar aanleiding van persoonlijke verwikkelingen binnen het koor, is het sopraantje in de loop der jaren uitgegroeid tot een onlosmakelijk onderdeel (zoniet hoogtepunt) van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Eindhovens Vocaal Ensemble en nu Collegium Vocale Eindhoven.
De preciese betekenis van de diverse verwijzingen zal echter slechts voorbehouden blijven aan enkele zeer ingewijde koorleden ...

Het complete oeuvre van de respectievelijke auteurs van de afgelopen decennia (secretarissen en voorzitters van het EVE en CVE) is te zien in onderstaand overzicht:

Jaar Titel Auteur
2015 Quodlibet-avond en op reis Jan
2014 Florijnen bij de poort Jan
2013 Groot onderhoud Wilma
2012 Huwelijk Wilma
2011 Snoepjes Wilma
2010 Bezoek van gasten en een verhuizing Wilma
2007 Donkere Wolken Cor
2004 Samenwonen Ernie
2003 Renovatie Ernie
2002 Memorabel Monique
2001 Jubileum Monique
2000 Feesten met een ander Monique
1999 Het oude Hammond-orgel Marnix
1998 De boze tovenaar Marnix
1997 Overspel Relinde
1996 Op rolletjes Carla
1995 Vastigheid Wim
1994 Wolken van geluk Bob
1993 Gebrek aan financiŽn Bob
1992 Blik op de toekomst MichaŽl
1991 Het samenwoningskontrakt MichaŽl
1990 Samen weggespurt MichaŽl
1989 De prins ontmoet Marc
1988 Haar muiltje verloren Frits