Het 'sopraantje' van het CVE 2013

“Groot onderhoud”


Over de belevenissen van ons Sopraantje kunnen we kort zijn dit jaar:
Er wordt verbouwd in het paleis.

Heel veel zaken kan ons sopraantje zelf aanpakken, ze is er behendig genoeg in geworden na al die jaren. Maar voor sommige projecten werkt ze samen met onderaannemers. Dit vergt wat aanpassing van beide kanten want ieders werkwijze is anders. Soms neemt ze de leiding over het geheel, op andere momenten geeft ze die uit handen. De resultaten zijn ook verschillend. Soms naar tevredenheid…., op andere momenten verzucht ze dat ze het in ‘t vervolg toch weer liever alles zčlf doet.

Maar daarin schuilt ook nog een klein probleem; er zijn nogal wat landgenoten met kennis van zaken verhuisd het laatste jaar. Gelukkig hebben we daar voor in de plaats ŕndere landgenoten verwelkomd die met spoed ingewerkt worden om de kleine aanpassingen in enkele kamers en complete renovaties in andere delen van het paleis tot een goed einde te brengen.

Ons sopraantje beseft dat een verbouwing tijd kost. En inspanning, aanpassing, geduld, uithoudingsvermogen, geld en ook geloof, hoop en liefde voor het paleis. Maar als die verbouwing dan achter de rug is, kan het er met gedegen onderhoud……… weer jaren tegen.