Donateurs van het CVE

Het Collegium Vocale Ensemble heeft enige tientallen trouwe donateurs die het koor al sinds de oprichting financieel steunen. Omdat de subsidiekraan niet meer zo wijd openstaat en fondsenwerving niet altijd het gewenste resultaat oplevert, is de financiŽle steun van donateurs onontbeerlijk en vormt een even welkome als noodzakelijke aanvulling op de begroting van onze concerten. We spreken van een donateur bij een jaarlijkse gift van minimaal Ä25,-

Als tegenprestatie hebben de donateurs van het CVE een aantal concertprivileges zoals vrijkaarten en (waar mogelijk) gereserveerde plaatsen.

Heeft u belangstelling om donateur van het CVE te worden?
Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur.