Het 'sopraantje' van het CVE 2014

“Florijnen bij de poort”


Zoals vermeld in het vorige verslag heeft het sopraantje de verbouwingen van het kasteel goed doorstaan. Er zijn weer enkele gebeurtenissen die verteld mogen worden.

De bezoekers van het kasteel mochten jarenlang vrij rondwandelen in en rond het slotpark en gratis de slotconcerten bezoeken maar omdat de kasteelbewoners problemen voorzagen bij de uitbetaling van de rondreizende en in het slot optredende musici werd met pijn in het hart besloten om enkele florijnen bij de poort te vragen. De meeste bezoekers vonden dit geen probleem, ze waren immers al gewend om vrijwillig enkele duiten in het zakje te doen. Andere bezoekers kwamen helaas niet meer opdagen of kwamen stilletjes het kasteel binnen geslopen als de musici aan het oefenen waren om weer te vertrekken als de dienstdoende lakeien ze vertelden dat het concert bijna ging beginnen en ze nu echt hun florijnen dienden te overhandigen.

Verder was er binnen het “slotkoor” enige verwarring bij de mogelijke aanstelling van een nieuwe zangeres voor de hogere regionen. Sommigen begrepen niet of ze als soliste of als koorzangeres functioneerde, wisten zich geen raad en vroegen de met het stokje zwaaiende lakei om uitkomst. Na intensief overleg was de slotconclusie dat er misschien beter naar een andere kandidate gezocht kon worden die gelukkig ook vrij snel gevonden werd.

Ook bij de andere partijen was het een komen en gaan van nieuwe, vaak helaas jonge, lakeien. Ondanks dit alles werd er weer lustig op los gemusiceerd en werd er o.a. een jubileumconcert gegeven rond een componistenfamilie die bij alle kasteelheren in den lande erg hoog in aanzien staat. Helaas was er één concert waarbij het orkest ontbrak en de organist erg veel moest spelen.
Erg verheugd waren de kasteelheren met het aantal concertbezoekers rond de viering van een bekende heilige uit de omgeving van Hispanje hoewel anderen beweren dat hij oorspronkelijk uit het Ottomaanse Rijk komt. Er was veel aandacht aan deze dag besteed middels vanen en vlaggen die rond de toegangswegen van de stad waren aangebracht. Ook werd het oude bezoekersarchief grondig doorgespit om te kijken of er niet nog meer gasten uitgenodigd konden worden. Het was weer een ouderwets heuglijke dag voor de kasteelheren.

Ondanks deze blijde gebeurtenis zijn de kasteelheren toch bezorgd over de toekomst omdat de zak met florijnen niet blijft groeien, integendeel helaas, maar ze hopen van harte dat de komende jaren nog voldoende gasten blijven komen!