Het 'sopraantje' van het EVE 1989

De prins ontmoet

In het jaarverslag over het jaar 1988 werd in de inleiding opgemerkt dat het E.V.E. zich in een soort van aanloopfase naar volwassenheid zou bevinden. Terugkijkend op onze activiteiten in het afgelopen jaar kunnen we stellen dat we een deel van deze aanloopfase succesvol doorstaan hebben. Er zijn een aantal stappen in de goede richting gezet en het is nu zaak de opbouw voort te zetten en niet te snel te gaan triomferen.

Voortbordurend op het sprookje uit het vorige jaarverslag: het lieve sopraantje, dat haar linker muiltje verloor op de trappen van kasteel Eckartdal, heeft de rijke knappe prins van haar dromen al enkele malen ontmoet, echter het door hem aangedragen muiltje is nog een half maatje te klein ....