Recensie concert 4 december 2004

Voortvarende koorzang EVE in uitbundige Nelsonmis

door Marjolijn Sengers

Missen zijn niet per definitie devoot. Je hebt er bij die een uitgesproken feestelijk karakter hebben en in de concertzaal beter op hun plaats zijn dan in de kerk. Zo'n mis is de Nelsonmis van Joseph Haydn. Zelf noemde Haydn deze in politiek en economische angstige tijd (1798) gecomponeerde mis toepasselijk 'Missa in Angustiis'.

En Nelson? Die werd er later bijgehaald; toen Haydn hoorde van de overwinning van de vloot van Nelson op die van Napoleon zou hij volgens de overlevering aan het eind van het Benedictus fanfareachtige elementen hebben ingebouwd.

Hoe dan ook, de Nelsonmis is een en al uitbundig vocaal plezier, snel, hoog en virtuoos. Die uitbundigheid kwam op beheerste wijze terug in de koorzang. Voor het geroutineerd zingende en goed getrainde Eindhovens Vocaal Ensemble (EVE) leverde de veelseisende koorpartij weinig problemen op. Met grote voortvarendheid en flexibiliteit werden de vele noten gereproduceerd. De koorklank mengde mooi, wat in met name de zacht gezongen gedeelten een weldadige rust en harmonie met zich meebracht. De Nelsonmis kent een opvallend virtuoze sopraansolo. Heb je geen goede sopraansoliste dan gaat een deel van de pret verloren. Dat Marjon Strijk helder en duidelijk door de hele, akoestisch soms wat lastige kerk te horen was, was beslist een verdienste. Haar zuivere stem klonk direct en soepel en had in zowel de hoogte als de laagte zeggingskracht. Een andere solist die de kans kreeg zich duidelijk te profileren was de bas Bas Ramselaar. Met name het 'Miserere nobis' uit het Gloria zong hij warm en vol overtuiging. Behalve vocaal heeft de Nelsonmis ook instrumentaal z'n charme.

Door de toevoeging van twee trompetten en slagwerk aan het door orgel ondersteunde strijkorkest creŽerde Haydn, enigszins in tegenstelling tot de naam die hij de mis gaf, een sfeer van feestelijk militarisme, van overwinning en triomf. De technisch en muzikaal uiterst vakkundige bijdrage door trompettisten Raymond Vievermans en Ruud Visser maakte dit eind 18e-eeuwse muzikale staaltje van maatschappelijke betrokkenheid compleet.

Nelsonmis van Joseph Haydn door het Eindhovens Vocaal Ensemble, het Catharinaconsort, sopraan Marjon Strijk, alt Louise Rijs, tenor Paul van den Bemt en bas Bas Ramselaar o.l.v. Ruud Huijbregts.
Gehoord in de Catharinakerk op zaterdag 4 december 2004.

Eindhovens Dagblad Online
© Eindhovens Dagblad
Eindhovens Dagblad Online is een uitgave van Wegener Media.