Recensie concert 27 februari 2016

CVE onzeker op eigen feestje

door Marjolijn Sengers

Henny Houben, sinds een maand voorzitter van Collegium Musicum Eindhoven, deelde voorafgaand aan het concert door het jarige Collegium Vocale Eindhoven (CVE) haar enthousiasme over het constante niveau van het koor en noemde de vele goede recensies die het de voorbije vijfendertig jaar kreeg. Beide opmerkingen waren terecht, het CVE heeft de Eindhovense koormuziek naar grote hoogte getild.

Recensies hebben alleen zin als ze eerlijk zijn en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat juist dit concert niet tot de beste van de afgelopen decennia behoort. Dat had voornamelijk te maken met het grote beroep dat vanwege de bezetting van de koorstukken op de individuele stemmen werd gedaan. Geen handige keuze. Mendelssohn schreef zijn Te Deum voor twee vierstemmige koren en borduurde daar solistische passages doorheen. Zo professioneel als een koor kan klinken als ensemble, zo onzeker kan het overkomen als koorleden de rol van solist moeten vervullen. Het zal niet anders hebben gekund, het doet ook niets af aan de statuur van het CVE, maar wat jammer was, was dat bij deze gelegenheid niet de kracht, maar de kwetsbaarheid van dit koor werd benadrukt.


In vijfendertig jaar heeft het CVE de Eindhovense koormuziek naar grote hoogte getild


Het concert werd afgesloten met een daverende uitvoering van Hora est, waarin ook oud-koorleden meezongen. Het opwekkende en juichende karakter van het stuk voor maar liefst vier vierstemmige koren en orgel gaf de middag een feestelijk einde, de rozen voor alle medewerkenden tot slot waren welverdiend.
Tussen de koorstukken door speelde Ruud Huijbregts het magistrale Allegro, Chorale and Fugue. Met Bach in zijn achterhoofd liet Mendelssohn geen moment onbenut om het orgel in al haar facetten te laten schitteren. Huijbregts deed in de volle Catharinakerk op overrompelende wijze hetzelfde.

Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud Huijbregts met werken van Mendelssohn in de Catharinakerk op zaterdag 27 februari 2016
Originele recensie uit de krant

Eindhovens Dagblad Online
Eindhovens Dagblad
Eindhovens Dagblad Online is een uitgave van Wegener Media.