Recensie concert 22 november 1992

Kamerkoor EVE zet bliksemcarriere voort

door Antoon Maessen

Terecht gewaagd een recent verschenen geschiedschrijving over het muziekleven in Eindhoven van een "bliksemcarriere" gemaakt door het Eindhovens Vocaal Ensemble.

De begaafde jonge dirigent en tevens oprichter Ruud Huijbregts -zo valt verder te lezen- betracht een strakke discipline, werkt snel en efficient en besteedt veel aandacht aan authentieke uitvoeringspraktijken.
Gezien de betrekkelijk korte tijd van zijn bestaan heeft het EVE inderdaad wonderen verricht. Zondagavond ging de aandacht (bepaald niet voor het eerst) naar de meesterlijke componist Bach.

De Tuindorpkerk, nog altijd zeer gewild vanwege haar evenwichtig afgewogen akoestiek, vormde een dankbaar decor. Alvorens het koor zich bepaalde tot een gedistingeerde en rustgevende uitvoering van het motet "der Gerechte kommt um" werd het programma geopend met de rijk uitgebouwde cantate "Wachet auf, ruft uns die Stimme".

Waar Huijbregts zijn vocaal ensemble, solisten, barokensemble en de betrouwbare organist Gerard Habraken ook toe aanzette; onophoudelijk stond de schoonheid van klank voorop, bewonderingswaardig vanwege de soepel doorstromende polyfonie. Benevens de rijkdom van de gecompliceerde, met een schijnbaar gemak gezonden koorgedeelten, viel de aandacht uiteraard ook op het instrumentale Brabants Muzyk Collegie, dat -op enkele detailpunten na- op fraaie wijze gehoor gaf aan Huijbregts' suggesties. Ongeacht het stabiele strijkerscollectief ging de aandacht uiteraard ook uit naar knap gespeelde melodische partijen van de barokhobo's, kromhoorn en fagot. Menigmaal vormden zij een virtuoos contrast met de vocale solisten. Afgezien van enkele zwakke punten, waaronder het "Quoniam" uit de Mis door de overigens prima invallende tenor Peter-Paul Houtmortel, voldeden de solisten uitstekend. Een stabiele sopraan (Dineke van der Sman), het aantrekkelijke soepele basgeluid van Geert Smits en de uiterst flexibele en fraai gevoileerde stem van de countertenor Sytse Buwalda vormden een evenwichtig solistenteam.

De rust, uitgaande van dirigent Huijbregts en de nagenoeg steeds perfecte respons van zijn executanten maakten grote indruk. Eindhoven mag zich inderdaad verheugen op het vrij jonge Vocaal Ensemble dat een rijke aanwinst betekent in het kader van de specifieke stedelijke barokcultuur.


Eindhovens Dagblad Online
Eindhovens Dagblad
Eindhovens Dagblad Online is een uitgave van Wegener Media.