Recensie concert 17 januari 1998

Ode aan Antoon Maessen

Door Marjolijn Sengers

De vorig jaar overleden musicus Antoon Maessen heeft voor deze regio veel betekend. Velen hebben les van hem gehad, velen hebben onder hem gezongen of gespeeld, velen hebben zijn muziek uitgevoerd en zijn recensies gelezen; een enkeling had de eer zich zijn collega te mogen noemen, waaronder ondergetekende.

Antoons leven stond in dienst van de muziek en als musicus heeft hij zich op een zeer breed terrein dienstbaar gemaakt. Het was dan ook een goed en sympathiek idee het eerste concert van 1998 in de serie "Muziek in de Cathrien" aan hem te wijden; hij zou er op zijn bescheiden manier zeer vereerd mee zijn geweest.

Dit ruim één uur durende, afwisselende concert gaf vooral de serieuze kant van de componist Antoon Maessen weer. Inhoudelijk het meest overtuigend waren de religieuze werken voor koor, orgel en sopraansolo (1x).

In 'Gloriosus Deus' (1994) en 'Hymne' (1965) ontwikkelde Antoon Maessen een evenwichtig, devoot en vrij transparant klankidioom waarin visie en een grote vakkennis doorklonken. Het imposante en goed op het instrument geschreven 'Toccata sopra Te Deum' (1970) deed zijn grote betrokkenheid bij en liefde voor het orgel goed uitkomen.

In 'Dialogica' (1982) voor hobo en orgel, en in mindere mate in 'Suite' (1963) voor alt-blokfluit en clavecimbel, leek Antoon Maessen een beetje om zichzelf heen te draaien. Met name het door Yvonne Jonker en organist Gerard Habraken gespeelde 'Dialogica' miste vorm en structuur; het eveneens wat stuurloze 'Suite' werd gedragen door het betrokken, goed gefraseerde spel van door clavecinist Jan Althof begeleidde blokfluitiste Elly Baghuis.

Ik vermoed dat Antoon zeer ingenomen zou zijn geweest met de uitvoering van de twee hierbovengenoemde koorwerken, het door hem zeer gewaardeerde Eindhovens Vocaal Ensemble én zijn trots, zijn nicht de sopraan Irene Maessen gaven deze werken in één woord uitstekend weer. Gemarkeerd door 'Gloriosus Deus' en 'Hymne' vormde dit concert een regelrechte ode aan het rijke muzikale leven van een Ware "toonkunstenaar".


Eindhovens Dagblad Online
© Eindhovens Dagblad
Eindhovens Dagblad Online is een uitgave van Wegener Media.