'Over recensies over het EVE

Vele jaren geleden heeft iemand deze ingezonden brief gestuurd naar het Eindhoven Dagblad:

Muziek in de Cathrien

Ik vraag me bij herhaling af wat voor de krant de criteria zijn voor wel of niet een voor aankondiging en/of een recensie van een concert. Ik ben een trouw bezoeker van de concerten die worden gegeven in het kader van 'Muziek in de Cathrien'. Organisten van tenminste nationale faam; prachtige koren, doorgaans het Eindhovens Vocaal Ensemble van Ruud Huijbregts met vaak uitstekende (eigen) solisten en dito instrumentale begeleiding; en niet te vergeten, prachtige muziek die verder in Eindhoven niet of nauwelijks valt te beluisteren. Enkele weken geleden ging het om een fraaie vertolking van de Psalmen Davids van Heinrich Schütz.
Telkens als ik na zo'n concert de Cathrien verlaat, heb ik het gevoel dat ik met nog enkele honderden bezoekers getuige heb mogen zijn van iets heel bijzonders in het Eindhovense muziekleven. De waardering groeit nog als je je realiseert met welke beperkte menskracht en financiële middelen dit alles tot stand wordt gebracht. En tegelijk bekruipt je een gevoel van spijt, omdat nog zoveel meer mensen dit hadden kunnen meemaken indien ze het op een aansprekende manier uit de krant hadden kunnen halen.
En als je dan bij het inventariseren van de recensies opnieuw geen letter over dit bijzondere gebeuren terugvindt, dan begrijp je niet dat al het andere in de krant blijkbaar interessanter /belangrijker of wat dan ook was.
P.M.G. CROONENBERG

Het is opmerkelijk dat na het verschijnen van deze brief er meer recensies zijn gepubliceerd over concerten in het kader van "Muziek in de Cathrien" waarvan de meeste hier terug te vinden zijn.

Brief
Klik op krantenartikel voor uitvergroting.