Uitgevoerde werken van Badings

Henk Badings

Badings, Hendrik Herman, componist en muziektheoreticus (1907 - 1987)

In 1934 nam Badings het besluit zich uitsluitend aan de muziek te wijden. Hij werd toen benoemd tot leraar voor compositie aan het Conservatorium-Holthaus in Rotterdam en tevens aan het Muzieklyceum te Amsterdam, van welke instelling hij in 1937 mededirecteur werd. Sinds 1935 kon Badings zijn naam als gevestigd beschouwen. In dat jaar introduceerde Willem Mengelberg tijdens het Nederlandse muziekfeest ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als dirigent van het Concertgebouworkest de aan hem opgedragen Derde Symfonie van Badings, die toen allerwege als een meesterwerk werd geroemd.

Na de bevrijding is Badings jarenlang uitsluitend als free-lance componist werkzaam geweest. In deze periode ging hij zich intensief bezighouden met radiofonische en elektronische geluidsbronnen. Op dit gebied heeft hij pionierswerk verricht, vooral toen hij de mogelijkheid kreeg in het Philips Laboratorium te Eindhoven een elektronische studio in te richten.

Na een verblijf van enige jaren in Stuttgart, kwam hij in 1972 kwam weer in Nederland te wonen, en wel in het landhuis 'De Hugten' in het Noordbrabantse Maarheeze, waar hij enkele maanden na zijn luisterrijk gevierde tachtigste verjaardag plotseling aan een hartaanval is overleden.

Het muzikale oeuvre van Badings is van een zeldzame uitgebreidheid en veelzijdigheid, wat onder meer blijkt uit 15 symfonieŽn, 50 andere orkestwerken, 48 concerten, 140 werken op het gebied van de kamermuziek, 20 koorwerken met orkest, 60 a capella-koren, 25 liederen, 7 declamatoria, 1 oratorium, 10 balletten en 6 opera's.

Henk Badings
Zie ook Henk Badings op Wikipedia