Concert door Collegium Vocale Eindhoven

Bruckner concert door het CVE:


Op zaterdag 1 februari 2014 zong Collegium Vocale Eindhoven onder leiding van Ruud Huijbregts de Mis in e-klein voor 8-stemmig koor en blazersensemble van Anton Bruckner, voorafgegaand door de motetten van Rheinberger (“Abendlied”), Bruckner (“Os justi”) en Reger (“der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit”).

De mis in e klein van Bruckner is de 2e van de grote ‘orkestmissen’ van de symfonicus. Bruckner, die ook organist was, schreef de mis voor de inwijding van de Dom in Linz. Omdat de Dom nog in aanbouw was, en de uitvoering dus in de ‘buitenlucht’ plaatsvond, is de begeleiding voor een ensemble van 15 hout- en koperblazers geschreven. De eerst uitvoering vond plaats op 29 september 1869. Bruckner reviseerde de mis nog een aantal keren, en in 1885 werd de mis in de uiteindelijke versie uitgevoerd t.g.v. het 100-jarig bestaan van het bisdom Linz.

De mis in e klein heeft ondanks zijn ‘symfonische’ alure toch ook veel raakvlakken met de klassieke polyfonie (Palestrina) die voor Bruckner duidelijk een inspiratiebron is geweest. We horen in deze mis geen massale harmonie-klanken, maar een uiterst verfijnd spel tussen het 8-stemmige koor en de 15 blazers. Bruckners 9 symfonieën worden vanwege hun enorme afmetingen en plechtig, sacraal karakter wel ‘Kathedralen’ van muziek genoemd, in deze mis komen al deze zaken op bijzondere wijze naar voren, niet zozeer qua afmetingen, maar wel vanwege intensiteit en zeggingskracht.

Heel bijzonder is dat deze mis in de zelfde tijd werd geschreven als waarin onze Catharinakerk werd gebouwd.