Allerzielenconcert Collegium Vocale Eindhoven

Toelichting op Allerzielenconert CVE 2018:


Het Requiem, liturgisch de Missa pro defunctis (Mis voor de overledenen), is de katholieke ceremonie voor een begrafenisdienst en is opgebouwd rondom een aantal vaststaande Latijnse teksten. Door de eeuwen heen hebben talloze componisten deze woorden op muziek gezet, waarvan Mozart, Verdi en Fauré het meest bekend zijn.
De twee Requiems die vandaag op het programma staan wijken echter van deze traditie af. Naast een deel van de Latijnse standaardteksten gebruikten zowel John Rutter als Herbert Howells ook Engelse vertalingen van inhoudelijk bij het thema dood en rouw passende Bijbelverzen. Zo is het tweede deel van het Requiem van Rutter (Out of the deep) afkomstig uit Psalm 130 en het zesde deel (The Lord is my Shepherd) uit Psalm 23. Howells gaat zelfs nog een stap verder en gebruikt slechts twee keer de Latijnse openingszin uit de liturgie (Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis), terwijl de vier andere delen allemaal op Engelse teksten geschreven zijn.